О СПОРТСКОМ САВЕЗУ „РАЗВОЈ СПОРТОВА“

Спортски савез „Развој спортова“ из Пећинаца је самостална, неполитична и непрофитна спортска асоцијација спортских организација са територије општине Пећинци, добровољно удружених ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса.

Подручје деловања Савеза је територија општине Пећинци.

Циљеви Савеза су да: 

  • својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Пећинци и повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 
  • промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом; 
  • обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица;
  • обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, својим Статутом и другим општим актима.

36 КЛУБОВА

Спортски савез „Развој спортова“ је дом 36 клубова са целе територије општине Пећинци. Број клубова је у сталном порасту.

15 МЕСТА

Спортски савез „Развој спортова“ са седиштем у Пећинцима делује на територији целе општине Пећинци и то у 15 насељених места.

1500+ СПОРТИСТА

Према евиденцији Спортског савеза „Развој спортова“, у 15 насељених места општине, у 36 клубова је укључено преко 1500 чланова спортиста.

ГОДИШЊА НАГРАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА „РАЗВОЈ СПОРТОВА“

ГОДИШЊА НАГРАДА

Традиционално, Спортски савез „Развој спортова“ Пећинци, под покровитењством локалне самоуправе, организује избор најбољих екипа и појединаца. На основу остварених резултата и приспелих предлога, комисија Спортског савеза бира најбоље који ће на пригодној свечаности бити и награђени.

Предлоге, са образложењем за избор најбољих екипа и појединаца, заинтересовани могу доставити на имејл адресу Спортског савеза ssrspecinci2014@gmail.com до краја године.

КАТЕГОРИЈЕ ЗА ИЗБОР

Најбоље екипе и појединци, који су на достојан начин репрезентовали спорт пећиначке општине, бирају се у следећим категоријама: 
• најбоља сениорска екипа 
• најуспешнији спортиста сениор 
• најуспешнији тренер 
• најбоља јуниорска екипа 
• најуспешнији спортиста јуниор 
• најуспешнија спортисткиња јуниорка 
• најуспешнији спортски радник у 2018. године 
• најуспешнији спортски радник са дугогодишњим стажом