ШКОЛСКИ СПОРТ

О САРАДЊИ

Спортски савез „Развој спортова“ из Пећинаца од свог оснивања подржава развој школског спорта, својим деловањем доприноси развоју и промоцији школског спорта у општини Пећинци, АП Војводини и Републици Србији, предузима мере и активности које доприносе омасовљењу школског спорта, промовише образовну и васпитну функцију спорта, олимпизма, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом.

Спортски савез „Развој спортова“ се труди да ствара услове за развој школског спорта на територији општине Пећинци кроз организовање школских спортских такмичења и манифестација. Савез подстиче рад свих у школском спорту додељивањем награда и признања за остварене спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу школског спорта у општини Пећинци.

САРАДЊА СА УСТАНОВАМА

УСТАНОВЕ УКЉУЧЕНЕ У ШКОЛСКИ СПОРТ

  • Предшколска установа „Влада Обрадовић – Камени“
  • Основна школа „Слободан Бајић – Паја“
  • Основна школа „Душан Вукасовић – Диоген“
  • Основна школа „Душан Јерковић – Уча“
  • Техничка школа „Миленко Веркић – Неша“
  • Јавна установа „Спортски центар“

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ СПОРТА

-