Документа
Редни број Назив документа Преглед документа Преузимање документа
1 Закон о спорту Документ
Преузимање на клик
2 Закон о спречавању допинга у спорту Документ
Преузимање на клик
Редни број Назив документа Преглед документа Преузимање документа
1 Правилник о мерама за превенцију допинга Документ
Преузимање на клик
2 Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста Документ
Преузимање на клик
3 Стратегија за борбу против насиља Документ
Преузимање на клик
4 Стратегија развоја спорта од 2014. до 2018. године Документ
Преузимање на клик
Редни број Назив документа Преглед документа Преузимање документа
1 Правилник о вођењу регистра удружења Документ
Преузимање на клик
2 Регистрациона пријава Документ
Преузимање на клик
3 Додатак 01 - Пријава промене назива Документ
Преузимање на клик
4 Додатак 02 - Пријава промене седишта Документ
Преузимање на клик
5 Додатак 03 - Пријава промене заступника Документ
Преузимање на клик
6 Додатак 04 - Пријава промене статута Документ
Преузимање на клик
7 Додатак 05 - Пријава промене гране/дисциплине/области Документ
Преузимање на клик
8 Додатак 06 - Пријава промене трајања Документ
Преузимање на клик
9 Додатак 07 - Пријава промене уписа/брисања забелешке Документ
Преузимање на клик
10 Додатак 08 - Пријава промене разуна у банци/контакт података Документ
Преузимање на клик
11 Додатак 09 - Пријава промене делатности Документ
Преузимање на клик
12 Додатак 10 - Пријава промене - Покретање поступка ликвидације Документ
Преузимање на клик
13 Додатак 11 - Пријава промене - Обустава поступка ликвидације Документ
Преузимање на клик
14 Додатак 12 - Пријава промене - Покретање поступка стечаја Документ
Преузимање на клик
15 Додатак 13 - Пријава промене - Обустава стечајног поступка Документ
Преузимање на клик
16 Додатак 14 - Пријава промене огранка Документ
Преузимање на клик
17 Додатак 15 - Пријава промене о регистрованом огранку Документ
Преузимање на клик
18 Додатак 16 - Пријава промене чланства Документ
Преузимање на клик
19 Додатак 17 - Пријава података о привредној делатности Документ
Преузимање на клик
20 Образац 2 - Брисање из регистра - страна 1. Документ
Преузимање на клик
21 Образац 2 - Брисање из регистра - страна 2. Документ
Преузимање на клик
22 Образац 2 - Брисање из регистра - страна 3. Документ
Преузимање на клик