Спортски савез "Развој спортова" Пећинци

Спортски савез "Развој спортова" из Пећинаца је самостална, неполитична и непрофитна спортска асоцијација спортских организација са територије општине Пећинци, добровољно удружених ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса.

Подручје деловања Савеза је територија општине Пећинци.

Циљеви Савеза су да:
– својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Пећинци и повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
– промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом;
– обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица;
– обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, својим Статутом и другим општим актима.

15
Насеља

Спортски савез "Развој спортова" са седиштем у Пећинцима делује на територији целе општине Пећинци и то у 15 насељених места.

 36
Клубова

Спортски савез "Развој спортова" је дом 36 клубова са целе територије општине Пећинци. Број клубова је у сталном порасту.

1500+
Спортиста

Према евиденцији Спортског савеза "Развој спортова", у 15 насељених места општине, у 36 клубова је укључено преко 1500 чланова спортиста.

СПОРТСКА НАГРАДА 2018.

ssrs.rs

Годишња спортска награда

Традиционално, Спортски савез „Развој спортова“ Пећинци, под покровитењством локалне самоуправе, организује избор најбољих екипа и појединаца. На основу остварених резултата и приспелих предлога, комисија Спортског савеза изабраће најбоље који ће на пригодној свечаности 18. јануара 2019. године бити и награђени.

Најбоље екипе и појединци, који су на достојан начин репрезентовали спорт пећиначке општине, бирају се у следећим категоријама:
• најбоља сениорска екипа
• најуспешнији спортиста сениор
• најуспешнији тренер
• најбоља јуниорска екипа
• најуспешнији спортиста јуниор
• најуспешнија спортисткиња јуниорка
• најуспешнији спортски радник у 2018. године
• најуспешнији спортски радник са дугогодишњим стажом

Предлоге, са образложењем за избор најбољих екипа и појединаца, заинтересовани могу доставити на имејл адресу Спортског савеза ssrspecinci2014@gmail.com до 14. децембра 2018. године.

ГОДИШЊА НАГРАДА 2018.

Радно време

Пон-Пет: 7:30-15:30

Линкови