КОЊИЧКИ КЛУБ "КАНИСА" - Пећинци

Грб
Подаци
Назив КОЊИЧКИ КЛУБ "КАНИСА"
Место Пећинци
Адреса Јове Негушевића 60
Матични број 08882444
ПИБ 105392704
Телефон 022/436339

Коњички клуб "Каниса" из Пећинаца.