Школски спорт
О сарадњи

Спортски савез "Развој спортова" из Пећинаца од свог оснивања подржава развој школског спорта, својим деловањем доприноси развоју и промоцији школског спорта у општини Пећинци, АП Војводини и Републици Србији, предузима мере и активности које доприносе омасовљењу школског спорта, промовише образовну и васпитну функцију спорта, олимпизма, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом.

Спортски савез "Развој спортова" се труди да ствара услове за развој школског спорта на територији општине Пећинци кроз организовање школских спортских такмичења и манифестација. Савез подстиче рад свих у школском спорту додељивањем награда и признања за остварене спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу школског спорта у општини Пећинци.

Установе укључене у школски спорт

Основна делатност установе Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ је дневна брига о деци и предшколско образовање.

Прва школа у Пећинцима основана је 1869. године. Школа се налазила у згради тадашње општине и у њој се настава одржавала све до 1969 године, пуних сто година. Године 1967. при Основној школи „Слободан Бајић Паја“ отвара се прва забавишна група. Школске 1969/1970 године формирана је још једна група мешовитог узраста. Након тога до 1978. године формиране су све забавишне групе у готово свим месним заједницама у општини.

Године 1976. У Пећинцима је изграђен први вртић капацитета 100 деце. Деца су била подељена у три васпитне групе, узраста од 3 до 7 година. Од 1978. године Установа носи име Влада Обрадовић Камени, по храбром борцу многих битака у 2. светском рату на подручју Срема. Од оснивања па до данас, установа је била носилац многобројних награда и признања, од општинског до савезног нивоа.

У склопу Предшколске установе, временом су изграђени нови објекти: у Обрежу 1985. године капацитета 80-оро деце, објекат у Шимановцима 1987. године капацитета 120-оро деце и објекат у Прхову капацитета 25-оро деце.

Данас Предшколска установа у свом саставу има три самостална објекта: у Пећинцима, Шимановцима и Обрежу. У осталим насељима – Сибачу, Попинцима, Сремским Михаљевцима, Дечу, Ашањи, Брестачу, Огару, Купинову, Доњем Товарнику и Суботишту радне собе се налазе у оквиру основних школа, док су у Прхову и Карловчићу смештене у посебне зграде. Последњих година просечно се, на годишњем нивоу, упише око 600 деце, од тога 180-200 деце похађа Припремни предшколски програм. У установи је запослено 89 радника, од чега 41 васпитач и 7 медицинских сестара – васпитача, који су у непосредном раду са децом.

Установа организује васпитно-образовни рад са децом старости од 1 до 6.5 година у оквиру два основна облика рада, целодневног и полудневног. Наша установа подржава развој оба модела програма предшколског васпитања и образовања, А и Б, а критеријум за избор модела су лични и професионални афинитети васпитача, просторни услови и могућност тимског рада.

Полазиште у планирању рада јесте првенствено дете као активно, интерактивно и креативно биће, а процес васпитања темељи се на позитивној дечијој мотивацији. Организација рада и све активности, како васпитача, тако и свих запослених у установи, усмерени су ка развоју укупних потенцијала детета, формирању отворене, комуникативне, креативне личности. Неговање позитивне емоционалне климе и богате васпитне средине су основни фактор васпитања ове установе.

Веб сајт pukameni.edu.rs

Основна школа у Пећинцима отворена је 1863. године у тада старој општинској згради као четвороразредна школа. У садашњој згради школа ради од 01.10.1969. године. У матичну школу у Пећинцима долазе деца свих узраста из Пећинаца и деца виших разреда из Брестача, Суботишта, Сибача, Попинаца и Прхова. Године 1978, осмогодишња школа у Доњем Товарнику се припаја школи у Пећинцима. У Доњем Товарнику се и даље организује настава за ученике виших разреда из тог места и Огара. По осталим селима (подручним одељењима), организује се настава за ниже разреде.

Данас школа броји око 860 ђака и око 90 запослених лица. Од тога је око 60 наставника и професора. Настава је стручно заступљена у свим областима васпитно-образовног рада. Разуђеност школе и свакодневно путовање великог броја деце и запослених је околност која отежава организовање наставе, посебно ваннаставних активности. Међутим, то никад није негативно утицало на амбиције ученика и додатно ангажовање наставника око постизања ванредно добрих резултата.

Деца сваке године успешно полажу пријемне испите за средњу школу. Одлични ђаци ове школе, настављају свој марљиви рад у средњој школи, тако да су и тамо одлични у успеху и владању и права покретачка снага свог колектива.

Веб сајт ospecinci.rs

Најстарији писани подаци о школи потичу из 1786. године. По опису Франца Штефана Енгела "Купиново има једну илирску и такође једну немачку народну школу". Данас, основну школу „Душан Вукасовић Диоген“ чине матична школа у Купинову и две подручне школе- у Ашањи и Обрежу. У свакој школи постоји по једно одељење од првог до осмог разреда. У школи у Купинову постоји и одељење за децу са посебним потребама. Укупан број дака у школи је 446, од чега њих 177 похађа наставу у Купинову. Наставу у школи изводе 35 наставника , а у школи има укупно 50 запослених. И поред тешких услова рада и чињенице да је велики број наставника који путују на наставу, школа има вецу групу квалитетних наставника који постижу добре резултате у раду са децом (на окружним и општинским такмичењима, смотрама и конкурсима).

ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ прва је школа у општини која је прошла обуку за школско развојно планирање: Као резултат ових семинара настао је Школски развојни план. Из реалних потреба и развојних приоритета школе, а у складу са овим документом проистекао је низ пројеката и акција са циљевима побољшања услова рада у школи- уређености и опремљености школе (уводење централног грејања, замена столарије, опремање кабинета за информатику...), побољшања процеса наставе (радионичарски рад, активно учење, увођење родитеља у процес наставе...) и побољшање атмосфере (заједничке активности ученика, родитеља и наставника...).

Из овог документа проистекао је и школски пројекат „Ђачки креативни клуб“ чија је реализација у току. Овај пројекат подразумева опремање посебног простора за изводење ваннаставних активности и формирање и активан рад четири секције- новинарске, драмске, ликовне и фотографске. Циљ овог пројекта, измеду осталог, је обогаћивање културних дешавања и побољшање атмосфере афирмисањем ученицког стваралаштва у школи и друштвеној средини.

Веб сајт dvdiogen.nasaskola.rs

Традиција школства у Шимановцима дуга је више од два века. Прва српска школа изграђена је и почела је са радом 1775. године. Садашња школска зграда саграђена је 1964. и носила је име О.Ш. "Бранко Радичевић" Шимановци. Године 1970. школа добија фискултурну салу стандардних димензија и санитарни чвор. Исте те године постаје матична школа са подручним одељењима у Дечу, Карловчићу и Сремским Михаљевцима. 1978. школа мења назив и од тада носи име "Душан Јерковић – Уча" Шимановци.

Установа је препознатљива по успесима ученика на такмичењима као и проходности ка даљем школовању, по неговању толераннције, такмичарског духа и оптимизма.

Веб сајт ossimanovci.edu.rs

Техничка школа „Миленко Веркић Неша“ из Пећинаца, почела је са радом школске 1976/77 године када се у први разред заједничког средњег васпитања и образовања издвојеног одељења Техничко-школског центра из Руме уписала прва генерација од 149 ученика. Школа је званично уписана у судски регистар 9. јануара 1979. године под називом Васпитнообразовна организација „Партизански учитељ“ – Основна васпитнообразовна организација школа за заједничко васпитање и образовање „Миленко Веркић Неша – Шпанац“.

Од 1988. године школа постоји као самостална под називом Средња школа машинске и природно-математичке струке „Миленко Веркић Неша“. Од 1990. до 1993. године, у овој школи се образују ученици само у једном подручју рада и то: Машинство и обрада метала за трећи степен стручне спреме. Почев од школске 1994/95. године, школа уписује једно одељење у подручју радаЕкономија, право и администрација за образовни профил економски техничар као издвојено одељење Економско-трговинске школе „Вук Караџић“ из Старе Пазове, да би од школске 1995/96. године почео упис у подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, за образовни профил трговац, такође као издвојено одељење Економско-трговинске школе „Вук Караџић“ из Старе Пазове.

Школске 2000/01. школа је уписана у судски регистар као Техничка школа „Миленко Веркић Неша“ за три подручја рада: Машинство и обрада метала, Економија, право и администрација, Трговина, угоститељство и туризам. Данас школу похађа више од 500 ученика, распоређених у 19 одељења, који се образују у четвртом степену за образовне профиле економски техничар и туристички техничар, а у трећем степену за образовни профилтрговац, аутомеханичар, аутолимар, бравар, механичар грејне и расхладне технике, алатничар, инсталатер и механичар привредне механизације.

За 30 година постојања и рада школе, према матичној евиденцији школу је похађало 4890 ученика, од којих су многи данас професори, инжењери, лекари, правници, економисти и успешни привредници.

Веб сајт tspecinci.rs

Јавна установа „Спортски Центар“ Пећинци је одлуком СО Пећинци на седници одржаној 29.12.2015. године, основана ради популаризације спорта и рекреације на територији општине

Јавној установи „Спортски Центар“ су дати на управљање, коришћење и одржавање објекти: спортска хала у Доњем Товарнику, балон сала и стадион у Пећинцима.

Добијањем објеката, Установа је прихватила одговорност и обавезу да преузме примарну функцију у унапређењу и развоју спорта у општини кроз обезбеђење услова за бављење спортом.

Овде се пре свега мисли на организацију као и обезбеђење финансијских и техничких услова као директни корисник Општинског буџета.

Веб сајт scpecinci.com