Назив Бовлинг клуб „Металац“
Место Шимановци
Адреса Прховачка 125
Матични број 28789858
ПИБ 107991767