Назив Боћарски клуб „Шимановци“
Место Шимановци
Адреса Михаљевачка 1
Матични број 08700184
ПИБ 101427816