Назив Омладинско кошаркашко удружење „Локомотива“
Место Пећинци
Адреса Браће Крстић 4
Матични број 28821328
ПИБ 109471549