Назив Кошаркашки клуб „ПИНК“
Место Шимановци
Адреса Ново Насеље 28/2/9
Матични број 08902615
ПИБ 106042495