Назив Кошаркашко удружење „Феникс-1“
Место Ашања
Адреса Каменова 7
Матични број 28820747
ПИБ 109423924