Назив Кошаркашко удружење „Шимановци“
Место Шимановци
Адреса Трг Светог Николаја 1
Матични број 28822880
ПИБ 109615455