Назив КОЊИЧКИ КЛУБ „КАНИСА“
Место Пећинци
Адреса Јове Негушевића 60
Матични број 08882444
ПИБ 105392704