Назив Мото клуб „Адреналин“
Место Пећинци
Адреса Браће Видаковић 26
Матични број 28785461
ПИБ 107824664