Назив Одбојкашки клуб „Младост 07“
Место Пећинци
Адреса Школска 8а
Матични број 08891079
ПИБ 105698336