Назив Рукометни клуб „Доњи Срем“
Место Пећинци
Адреса Јове Негушевића 1
Матични број 28820798
ПИБ 109427968