Назив Савате бокс клуб „Олимп“
Место Шимановци
Адреса Крњешевачка 1
Матични број 28792115
ПИБ 108062969