Назив Теквондо клуб Змај-Пећинци
Место Пећинци
Адреса Лењинова 10
Матични број 08890757
ПИБ 105670849