Назив Фудбалски клуб „КАМЕНИ АШАЊА“
Место Ашања
Адреса Каменова 138
Матични број 28778015
ПИБ 107603324