Назив Фудбалски клуб „Слобода“
Место Доњи Товарник
Адреса Мила Којића бб
Матични број 08139318
ПИБ 101426810