Назив Фудбалски клуб „Хајдук 1932“
Место Шимановци
Адреса Трг Светог Николаја 7
Матични број 08106576
ПИБ 101427322