Назив Фудбалски клуб „Шумар“
Место Огар
Адреса Душана Јерковића бб
Матични број 08077029
ПИБ 101427509