Назив Фудбалски клуб „Доњи Срем 2015“
Место Пећинци
Адреса Јове Негушевића 1
Матични број 28820852
ПИБ 109433464