Назив Шаховски клуб „Доњи Срем“
Место Пећинци
Адреса Слободана Бајића 1
Матични број 08918732
ПИБ 106704945