Назив Удружење љубитеља шаха „Слобода Луки“
Место Доњи Товарник
Адреса Милорада Зоркића 2
Матични број 28152698
ПИБ 108657463